வையத் தலைமைகொள்
கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு
___________________________________
நிறைவு நாள்
ஜூலை 12, மாலை 7 மணி -9மணி

Previous articleகைத்தறி நெசவு நம் தமிழர் மரபு -நெசவு போற்றுவோம்!- HandLoom Tradition(THFi and Traditional India US)
Next articleஎய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்ட ஜைக்கா நிறுவனம் 1500 கோடி ஒதுக்கீடு