*மதுரை மாவட்டத்தில் நேற்று பெய்த மழை அளவு :-

மதுரை மாநகர் தள்ளாகுளம் 62 mm
மதுரை மாநகர் வடக்கு 60 mm
மதுரை aws 55 mm
திருமங்கலம் 47.40 mm
மதுரை விமான நிலையம் 40 mm
புலிப்பட்டி 27.80 mm
கள்ளந்திரி 24.20 mm
சிட்டம்பட்டி 15.20 mm
மேட்டு பட்டி 6.20 mmPrevious articleNivetha Thomas – Hello.. Hi.. Snooze….
Next articleVarsha Bollamma – Just kidding guys! Go fall in love . Happy Monday. . #valentineday…