*மதுரை மாவட்டத்தில் நேற்று பெய்த மழை அளவு : கள்ளிக்குடி 32.60 mm
திருமங்கலம் 30.20 mm
விமான நிலையம் 25.80 mm
திருப்பரங்குன்றம் 19 mm (Manual RG)
மேட்டுப்பட்டி 10 mm
சிட்டம்பட்டி 5.40 mm
ஆண்டிபட்டி 2 mm
கள்ளந்திரி 1 mm நேற்று மதுரையின் தென் மேற்கு பகுதியில் தோன்றிய மின்னல் 🔥
Kallikudi 32.60 mm
Thirumangalam 30.20 mm
Airport 25.80 mm
Thiruparankundram 19 mm (Manual RG)
Mettupatti 10 mm
Chittampatti 5.40 mm
Andipatti 2 mm
Kallanthri 1 mm Lightning that appeared in the south west part of Madurai yesterday 🔥 ·

Previous articleResponsibility ஏன் முக்கியம்? | giriblog
Next articleOutfit and styling – @nirali_design_house Mua – @vijiknr Photography – @camerase…