*மதுரை மாவட்டத்தில் நேற்று பெய்த மழை அளவு :- கள்ளந்திரி 66 mm 🌧️
மேட்டுப்பட்டி 25.60 mm
சாத்தையார் அணை 17 mm
சிட்டம்பட்டி 7.20 mm
புலிப்பட்டி 5.60 mm
திருமங்கலம் 1.20 mm
தல்லாக்குளம் 1 mm இன்றும் மாவட்டத்தில் ஆங்காங்கே மழை இருக்கும். நேற்று மாலை பதிவான மழை மேகங்கள் 😍

Previous articleWar over icons: The battle for Prithviraj Chauhan – Nation News
Next articleResponsibility ஏன் முக்கியம்? | giriblog