மதுரை காளவாசல் சாலையின் இரு புறமும் மணல்கள் ஆக்கிரமிப்பு 😐 சாலையின் இருபுறமும் மணலை அப்புறப்படுத்தினால் மட்டுமே மதுரை மாநகர வீதிகள் அழகாக தோன்றும் ☹️ Madurai Collector Madurai Corporation

Previous articleSri Venkatarama Temple – Gingee / ரீ வேங்கடரமணர் கோயில்
Next article₹.11.21 லட்சத்தில் ஃபோக்ஸ்வேகன் விர்டுஸ் விற்பனைக்கு வந்தது