வையத் தலைமைகொள்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு
கடிகை பெண்கள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு
____________________________________
இரண்டாம் நாள்
ஜூலை 9, மாலை 7 மணி -9மணி

தலைப்பு: நெசவு போற்றுவோம்!
(பருத்தி, நெசவு – நம் பண்பாடு)

வரவேற்புரை: அகிலா செழியன்
நோக்க உரை: முனைவர். சுபாஷிணி
நெறியாள்கை: திருமிகு. முனைவர் பாப்பா

பங்கேற்பாளர்கள்:
திருமிகு. ஆரண்யா அல்லி
திருமிகு. புஷ்பா கால்ட்வெல்

Previous articleBeetroot Chitranna / Beetroot Rice with Indian Spice
Next articleமதுரை மாநகரின் இரவின் அழகு வைகை ஆற்றின் நடுவே ஒளிரும் மேம்பாலமும் வைகை ஆறும் …