கல்வியில் முன்னேறி வரும் தென் மாவட்டங்களில் மதுரை மூன்றாம் இடம் +1 தேர்வில் +1 தேர்வு முடிவிலும் மதுரை சாதனை
3ஆம் இடத்தை பிடித்து அசத்தல் ❤️ 10-4th place
+1-3rd place
+2-5th place
இனியாவது உள் கட்டமைப்பு, வளர்ச்சி வேலைவாய்ப்புகளில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுமா.. இன்னமும் சாலைகள் மோசமாக உள்ளது.

Previous articleசுழல் தொடரில் எனக்குள்ள விமர்சனம்!
Next articleமதுரை to முணார் Heaven to Heaven Best for a weekend trip